http://hyundaibacninh3s.com.vn/wp-content/uploads/2020/08/banner-giua-hyundai-img7-1343041f28497.jpg
http://hyundaibacninh3s.com.vn/wp-content/uploads/2020/08/banner-giua-hyundai-img6-1343047f28497.jpg
http://hyundaibacninh3s.com.vn/wp-content/uploads/2020/08/banner-giua-hyundai-img5-1343045f28497.jpg
http://hyundaibacninh3s.com.vn/wp-content/uploads/2020/08/banner-giua-hyundai-img4-1343046f28497.png
http://hyundaibacninh3s.com.vn/wp-content/uploads/2020/08/banner-giua-hyundai-img3-1343042f28497.jpg
http://hyundaibacninh3s.com.vn/wp-content/uploads/2020/08/banner-giua-hyundai-img2-1343043f28497.jpg
http://hyundaibacninh3s.com.vn/wp-content/uploads/2020/08/banner-giua-hyundai-img1-1343040f28497.jpg

Yêu cầu báo giá

Đăng ký lái thử

Bảng giá xe Hyundai

HYUNDAI BẮC NINH

Giá hiển thị là giá niêm yết, chưa bao gồm chiết khấu, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ Hotline tư vấn bán hàng để có giá tốt nhất.

GRAND I10 - HOTLINE: 0946.997.789

402.000.000 VNĐ

415.000.000 VNĐ

378.000.000 VNĐ

390.000.000 VNĐ

339.000.000 VNĐ

350.000.000 VNĐ

325.000.000 VNĐ

350.000.000 VNĐ

395.000.000 VNĐ

402.000.000 VNĐ

363.000.000 VNĐ

370.000.000 VNĐ

ACCENT - HOTLINE: 0946.997.789

540.000.000 VNĐ

542.100.000 VNĐ

496.000.000 VNĐ

501.100.000 VNĐ

463.000.000 VNĐ

472.000.000 VNĐ

418.000.000 VNĐ

426.100.000 VNĐ

ELANTRA - HOTLINE: 0946.997.789

680.000.000 VNĐ

699.000.000 VNĐ

632.000.000 VNĐ

655.000.000 VNĐ

559.000.000 VNĐ

580.000.000 VNĐ

744.000.000 VNĐ

769.000.000 VNĐ

KONA - HOTLINE: 0946.997.789

614.000.000 VNĐ

636.000.000 VNĐ

675.000.000 VNĐ

699.000.000 VNĐ

725.000.000 VNĐ

750.000.000 VNĐ

TUCSON - HOTLINE: 0946.997.789

842.000.000 VNĐ

878.000.000 VNĐ

765.000.000 VNĐ

799.000.000 VNĐ

905.000.000 VNĐ

940.000.000 VNĐ

900.000.000 VNĐ

932.000.000 VNĐ

SANTAFE - HOTLINE: 0946.997.789

981.000.000 VNĐ

995.000.000 VNĐ

1.040.000.000 VNĐ

1.055.000.000 VNĐ

1.118.000.000 VNĐ

1.135.000.000 VNĐ

1.177.000.000 VNĐ

1.195.000.000 VNĐ

1.145.000.000 VNĐ

1.185.000.000 VNĐ

1.201.300.000 VNĐ

1.245.000.000 VNĐ

0946.997.789 NHẬN BÁO GIÁ
hyundai bắc ninh